lĩnh vực CNTT

Nhân tài Đất Việt trong năm 2016 đã có 2 giải nhất lĩnh vực CNTT

Nghiên cứu cải tiến, thiết kế chế tạo, đồng bộ hóa chuỗi dây chuyền chiết lon và đóng hộp tự động công suất 50.000 lon/giờ