Kiến Thức Khởi Nghiệp

5 lý do nhân viên bỏ cuộc với các doanh nghiệp startup

Các nhà lãnh đạo cần nắm được những thông tin cơ bản về công việc hằng ngày của nhân viên để đảm bảo rằng nhân

Doanh nghiệp Startup khi nào cần bán hay chia cổ phần?

Một miếng nhỏ của cái bánh lớn lớn hơn là một miếng lớn của cái bánh nhỏ. Startup cần biết đến các giai đoạn phát

Đừng lao vào khởi nghiệp khi thiếu đam mê

Nếu thiếu sự đam mê thì đừng khởi nghiệp, vì sẽ cầm chắc thất bại, bởi khởi nghiệp là vấn đề rất khó. Phong trào

Doanh nhân khi khởi nghiệp phải cần kỹ năng quan sát nếu muốn thành công

Hoặc lập và tạo ra chuỗi cung ứng thông minh hay duy trì hoạt động bảo dưỡng một cách thông minh. “Những người khởi nghiệp

Những điều Startup nên lưu ý khi gọi vốn

Cẩn trọng trong đàm phán không phải thể hiện mình yếu thế! Cẩn trọng thể hiện sự tâm huyết của mình với startup, thể hiện